PROCJENA IZAZOVA I POTENCIJALA ZA ODRŽIV REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNU SARADNJU U DUNAVSKOJ REGIJI

Austrijska razvojna kooperacija radi na procjeni izazova i potencijala za održiv regionalni razvoj i prekograničnu saradnju u Dunavskoj regiji sa težištem na područje zapadnog Balkana u kojem djeluje Austrijska razvojna agencija (ADA).

Fokus grupa sa predstavnicima odabranih institucija iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u istraživanju odražana je 30.07.2015.godine u prostoru Hotela Saraj u Sarajevu.

Sastanku na kojem je prezentovana korištena metodologija i osnovni rezultati koji su proizašli iz revizije dokumenata i konsultacije zainteresovanih strana putem online pitnika ili obavljenog intervjua prisustvovao je Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, u narednih 5 dana očekuje se da svi učesnici radioniciz fokus grupe daju komentare, prijedloge i sugestije na predloženih šest strateških područja iz zaključka koji bi bio završen u konačni izvještaj za Austrijsku razvojnu agenciju (ADA). TRA Agencija za razvoj općine Tešanj iskazala je spremnost sa saradnjom i učešćem u budućim projektima koje ADA bude realizovala u Bosni i Hercegovini.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608