Prerađeno pileće meso izvozi se u Irak, Srbiju i Crnu Goru.

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u društvu g.Olea Hammera, političkog predstavnika Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini posjetio je firmu MADI iz Tešnja. Goste je primio g.Mirel Dedukić, zamjenik direktora i prezentovao ostvarene rezultate firme MADI u proteklom periodu sa posebnim akcentom na provedene investicije i pozicioniranje firme “kao lidera u preradi pilećeg mesa”. Tokom 2015. godine puštena je u rad najsavremenija klaonica u regionu sa instalisanim kapacitetom prerade od 6.000 pilića na sat. Proizvodi iz firme MADI se izvoze na tržišta Srbije, Crne Gore i Iraka. Firma MADI je pionir u izvozu na tržište Iraka, a u narednom periodu planiraju proširenje njihovog učešća na drugim tržištima. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj sarađuje sa firmom MADI kroz brojne projekte, među kojima posebno ističemo Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti COBEAR koji realizuje TRA Agencija u partnerstvu sa opštinom Teslić, RAŽ i Udruženjem privrednika Biznis-Centar Jelah-Tešanj, a uz podršku Europske Unije. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, projektnog rukovodioca, nedavno izrađena Analiza i razvoj akcionih planova i preporuka za 30 izvozno orijentisanih mikro, malih i srednjih područja iz BEAR područja (Tešanj,Teslić i Žepče) ponudila je okvir buduće saradnje i sa firmom MADI. Intervencije u okviru lanca vrijednosti sektora prehrambene industrije su veoma značajno posebno imajući na umu činjenicu da firma MADI posjeduje kooperaciju sa više od 150 farmi širom cijele Bosne i Hercegovine”. G.Ole Hammer je izrazio zadovoljstvo viđenim u firmi MADI i sugerisao da se dobre poslovne prakse iz Tešnja šire po cijeloj BiH, odajući priznanje TRA Agenciji za razvoj općine Tešanj kao generatoru lokalnog ekonomskog razvoja i servisu za firme na području općine Tešanj. Predstavnik firme MADI je iskazao zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608