Politički predstavnik Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) g.Ole Hammer posjetio je TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj.

Politički predstavnik Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) g.Ole Hammer posjetio je TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. Gosta je primio Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije i predstavio rad Agencije sa posebnim akcentom na aktuelne projekte i BEAR razvojnu inicijativu kroz međuopćinsku saradnju tri susjedne općine Tešanj, Teslić i Žepče. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije predstavio je projekat Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti – COBEAR koji realizuje TRA Agencija u partnerstvu sa opštinom Teslić, RAŽ Žepče i Udruženje privrednika Biznis-centar Jelah-Tešanj koji se implemetira uz finansijsku podršku Europske Unije. Direktor TRA Agencije je zajednom sa g.Hammerom posjetio tri firme iz Tešnja koje su svojevrsni generatori lokalnog ekonomskog razvoja. Riječ je o firmama: MADI, As group i Nord Ent/Lock Wood. G.Hammer je poseban interes iskazao za projekte planirane u narednom periodu, a posebna pažnja je usmjerena na podršku razvoju poslovanja kroz usluge Centra za investicije, trgovinske usluge i izvoz zasnovan na konkurentnom poslovanju-COBITES koji je razvila TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, "Uspješna poslovna priča iz Tešnja dobija nastavak  u novim inicijativama TRA Agencije koji su otvoreni za područje međuopćinske saradnje i razmjenu dobrih praksi sa partnerima u regionu".

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608