Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u društvu g.Olea
Hammera, političkog predstavnika Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini
posjetio je grupaciju firmi AS group iz Tešnja.

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u društvu g.Olea

Hammera, političkog predstavnika Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini

posjetio je grupaciju firmi AS group iz Tešnja. Goste je primio g.Armin Hrvić, član

uprave grupacije i direktor firme OAZA i prezentovao historijski razvoj i ostvarene

rezultate AS group u proteklom periodu sa posebnim akcentom na provedene investicije

i pozicioniranje firme "kao lidera u područjima divizija prehrambene

industrije,tekstila i trgovine ". Tokom 2015. godine AS group je sa približno 3.000

zaposlenih jedan od najveććih poslovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Proizvodi iz

AS group se izvoze na tržišta 26 različitih država u svijetu. Posebno je isknut

izvoz na tržište SAD-a, uz napomenu da se intenzivno radi na brendiranju novih

domaćih proizvoda. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj sarađuje sa firmama iz

grupacije AS Group kroz brojne projekte, među kojima posebno ističemo učešće firme

OAZA u okviru projekta "Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti COBEAR koji

realizuje TRA Agencija u partnerstvu sa opštinom Teslić, RAŽ i Udruženjem

privrednika Biznis-Centar Jelah-Tešanj, a uz podršku Europske Unije. Prema riječima

Doc.dr.Ismar Alagić, projektnog rukovodioca "nedavno izrađena Analiza i razvoj

akcionih planova i preporuka za 30 izvozno orijentisanih mikro, malih i srednjih

područja iz BEAR područja (Tešanj,Teslić i Žepče) ponudila je okvir buduće saradnje

i sa firmom OAZA. Intervencije ponuđene kroz Analizu predložene su za firmu OAZA

koja je lider u proizvodnji mineralne sa naglašenom međunarodnom prepoznatljivošću u

kvalitetu sa sloganom da "najbolja mineralna voda u svijetu dolazi iz Tešnja i Bosne

i Hercegovine".Usluge TRA Agencije usmjerene na podršku razvoju poslovanja kroz

usluge Centra za investicije, trgovinske usluge i izvoz zasnovan na konkurentnom

poslovanju-COBITES predstavljaju novi proizvod za sva mala i srednja preduzeća među

kojima se nalaze i članice AS Group-a". G.Ole Hammer je izrazio "zadovoljstvo

viđenim u AS group uz napomenu da već posjeduje kontakte sa menadžmentom firme KLAS

i sugerisao da se dobre poslovne prakse iz Tešnja šire po cijeloj BiH, odajući

priznanje TRA Agenciji za razvoj općine Tešanj koji kroz COBEAR projekat pružaju

podršku i firmama iz sastava AS group. G.Armin Hrvić je iskazao "zadovoljstvo

dosadašnjom saradnjom sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj i istakao činjenicu

lokalna zajednica kroz usluge privatnom sektoru predstavlja odličnu podršku za

razvoj biznisa i dalji razvoj AS group na području općine Tešanj".

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608