POSJETA PREDSTAVNIKA AMBASADE VELIKE BRITANIJE TRA AGENCIJI

G.Emir Šabić, savjetnik za trgovinu u Ambasadi Velike Britanije u BiH posjetio je Tešanj gdje se susreo sa brojnim sagovornicima sa ciljem sagledavanja potencijala lokalne privrede u području automobilske industrije. Domaćin g.Šabić-u trgovinskom savjetniku u odjelu Ambasade za trgovinu i investicije je bio Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije. Razgovarano je o mogućnostima saradnje TRA Agencije i odjela Ambasade Velike Britanije u BiH za  trgovinu i investicije sa ciljem unapređenja postojećeg stanja. Prema riječima, Doc.dr.Ismar Alagić-a, Velika Britanija predstavlja tržište na koje je privreda općine Tešanj tokom 2014. izvezla robe u vrijednosti 4.869.603 KM, što Veliku Britaniju svrsava na 13. mjesto najznačajnijih tržišta tešanjske lokalne privrede. Uvoz iz velike Britanije na proctor općine Tešanj je tokom 2014. godine bio 2.180.135 KM, što govori u prilog činjenici da lokalna privreda posjeduje pozitivan trgovinski
 bilans sa jednom od najrazvijenih svjetskih ekonomija.
Nakon posjete TRA Agenciji, g.Šabić je u pratnji Doc.dr.Ismar Alagić posjetio firme Mann Hummel BA, Pobjeda i FAD Prevent. U razgovoru sa g.Mahmut Galijašević direktorom MHBA uočen je dalji pozitivan rast ov kompanije uz činjenicu sa se tokom septembra očekuje zapošljavanje novih 15 radnika i najavu obilježavanja 10 godina od uspješne privatizacije bivše firme Unico-filter koje je planirano za 18.09.2015. godine. U firmi Pobjeda Tešanj goste je primio g.Husein Alić, direktor Marketinga koji je predstavio novi projekat i ulazak u prvu ugradnju Mercedes-a sa pumpama koje će se proizvoditi u formi Pobjeda Tešanj. Naime, firma pobjeda Tešanj je uspješno prošla certifikaciju za harmoniziranu normu sistema kvaliteta u automobilskoj industriji IS0/TS 16949 i uz firme Mann Hummel BA i FAD Prevent poslata nova firma iz Tešnja koja posjeduje uveden Sistem upravljanja kvaliteta usaglašen prema najstrošijim zahtjevima vodećih svjetskih
 proizvođača u autoindustriji. Firma Pobjeda tokom 2015. godine investirat će 3,3 miliona KM u nabavku nove proizvodne opreme i proširenje proizvodnih kapaciteta.
Tokom posjete firmi FAD Prevent obavljen je razgovor gđom. Martina Šuman, rukovdiocem sektora prodaje i odgovornom osobom za oblaste prerade metala u grupaciji Prevent. Gđa. Šuman je predstavila rezultate firme FAD Prevent uz najavu nova dva projekta čija realizacija treba da otpočne tokom 2016. godine. Instalisani kapaciteti firme FAD Prevent su 5,3 miliona jedinica kočionih komponenti godišnje, što ostavlja prostor za dalji rast i razvoj kompanije, ako se uzme u obzir podatak da je u 2014. godini proizvedeno 4,8 miliona jedinica i 100% plasirano na tržište Njemačke i Rusije.
Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a: “firme iz tešnja su najbolji lokalni predstavnici i partneri sa kojima TRA Agencija za razvoj općine Tešanj intenzivno radi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja. Kroz projekte kao što je COBEAR koji podržava Europska Unije želimo da radimo na privlačenju novih investicija, podizanju konkurentnosti firmi i unapređenju stanja na tržištu radne snage. Upravo, te rezultate ostvaruju i tri posjećene firme iz Tešnja”.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608