SASTANAK SA KANTONALNIM MINISTROM

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije zajedno sa g.Mirzet Krehmić, direktor zadruge Žepački rolend posjetili su g.Himzu Smajića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Posjeta je realizovana sa ciljem upoznavanja Ministra o aktivnostima projekta GIZ Prolocal i radom BEAR  tima lanca vrijednosti u proizvodnji jagodičastog voća kroz III komponentu GIZ Prolocal programa. Doc.dr.Ismar Alagić je kao šef radne grupe za saradnju sa institucijama vlasti i finansijskim institucijama predložio podučja saradnje u domenu savjetodavne službe, prijedloga za kreiranje politika poticaja i instrumenata podrške za dalji razvoj proizvodnje jagodičastog voća. Ministar Smajić je pružio podršku realizaciji projekta i obećao da će se predstavnici ministarstva aktivno uključiti u aktivnosti BEAR tima lanca vrijednosti u proizvodnji jagodičastog voća. Predstavnici ministarstva su pozvani na naredni sastanak BEAR tima koji će se održati 16.09 u Tešnju.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608