U prostorijama TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održan je četvrti sastanak
projektnog tima COBEAR projekta pod predsjedavanjem Doc.dr.Ismar Alagić-a,
projektnog rukovodioca.

U prostorijama TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održan je četvrti sastanak
projektnog tima COBEAR projekta pod predsjedavanjem Doc.dr.Ismar Alagić-a,
projektnog rukovodioca. Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima svih
partnera na projektu: TRA, opštine Teslić, RAŽ i Udruženja privrednika Biznis-centar
Jelah-Tesanj. Na sastanku je napravljen pregled realizovanih aktivnosti u prethodna
3 mjeseca realizacije projekta, a potom data projekcija za plan realizacije projekta
do kraja 2015. godine. Poseban je fokus stavljen na izradu Izvoznog vodica sa
posebnim zahtjevima kupca u četiri sektora, izradi Marketing i Poslovnih planova, kao
i medijskoj promociji projekta. Poseban fokus je stavljen na medijsku promociju,
uspostavu “ureda za investitore-sve na jednom mjestu” i pripremu II godisnje
konferencije projekta. Svi ucesnici projekta su dobili zaduzenja sa rokovima
realizacije, dok je prethodni period ocijenjen kao uspjesan sa aspekta realizacije
zacrtanih ciljeva.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608