Delegacija od 27 članova predstavnika instucija iz Njemačke tokom posjete Bosni i Hercegovini posjetila je Tešanj i BEAR područje poslovne izvrsnosti
Teslić-Tešanj-Žepče.

Delegacija od 27 članova predstavnika instucija iz Njemačke tokom posjete Bosni i
Hercegovini posjetila je Tešanj i BEAR područje poslovne izvrsnosti
Teslić-Tešanj-Žepče. Goste su dočekali Karin Horhan, voditeljica GIZ Prolocal
programa, Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, Maja
Jukić iz RAŽ-a i Dragan Mišić iz općine Tešanj. Predstavnici poslovnog, političkog i
civilnog sektora iz Njemačke su u prostoru hotela Villa Ukus u Tešnju razgovarali sa
domaćinima o rezultatima BEAR područja poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče.
Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, kao formalnog domaćina: gosti iz Njemačke su
bili zadovoljni viđenim u Tešnju i BEAR području. U narednom periodu očekujemo
natavak saradnje sa konkretizacijom u području jačanja poslovne saradnje i
povezivanju sa institucijama u Njemačkoj koje bi doprinijele poticanju izvoza i
privlačenju novih investicija, kroz dodatnu promociju naših prostora kao primjera
"dobre prakse" u BiH i regionu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608