Na temelju potpisanog Memoranduma o saradnji između Vlade Ze-Do kantona i EDA
pristupilo se aktivnostima izrade Budžeta za građane. Prva radionica za
predstavnike radne grupe za građane u Ze-Do Kantonu održana je uTesliću.

Na temelju potpisanog Memoranduma o saradnji između Vlade Ze-Do kantona i EDA

pristupilo se aktivnostima izrade Budžeta za građane. Prva radionica za

predstavnike radne grupe za građane u Ze-Do Kantonu održana je uTesliću. Tokom

radionice razrađene su dalje aktivnosti na implementaciji konksultacija u pripremi

Budžeta za građane u Ze-Do Kantonu, te daljim aktivnostima na pripremi Budžeta za

građane kroz rad na terenu sa predstavnicima fokus grupa iz svake od 12 općina Ze-Do

Kantona. Koordinatori za rad sa jedinicama lokalnih samouprava u Ze-Do kantonu su

Dževdana Brajić, Branka Janko i Ismar Alagić.  U narednom peridu predviđeno je da se

urade inervjui sa predstavnicima javnog, privatnog icivilnog sektora u svakoj od 12

općina kantona, a potom fokus grupe u 6 općinakao priprema za izradu Budžeta za

građane. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a,jednog od koordinatora za jedinice

lokalne samouprave „Budžet za građane predstavlja građanski vodič koji na jednostavan

način treba prikazati kako će seprikupljati i trošiti novac iz budžeta Ze-Do kantona

tokom narednog perioda.Ovo je pokušaj da se Ze-Do kanton bude otvoreniji i

odgovorniji prema građanimau procesima donošenja važnih odluka na nivou kantona koje

se reflektuju na sve ciljane skupine aktera i rad jednica lokalne samouprave iz

sastava kantona“.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608