TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa firmom GENIUS Consulting iz
Sarajeva organizovala je prezentaciju programa edukacije „ Kako do sredstva EU
fondova“ u Sali OV Tešanj u Tešnju. Navedeni program edukacije bit će organizovan u
saradnji firme GENIUS Connsulting i ECOS centra Vanjskotrgovinske komore BiH u
narednom periodu.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa firmom GENIUS Consulting iz

Sarajev organizovala je prezentaciju programa edukacije „ Kako do sredstva EU

fondova“ u Sali OV Tešanj u Tešnju. Navedeni program edukacije bit će organizovan u

saradnji firme GENIUS Connsulting i ECOS centra Vanjskotrgovinske komore BiH u

narednom periodu. Obuka je namijenjena svim polaznicima, a posebno predstvavnicima

poslovne zajednice i malih i srednjih preduzeća. Na radionici u Tešnju su bili

prisutni predstavnici TRA Agencije i firmi: MADI, Saračević, Zupčanik i Junior

Eko-termik. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagića, direktora TRA Agencije za razvoj

općine Tešanj, poseban fokus u pribavljanju sredstava iz EU fondova usmjeren je

prema programima kojima BiH u ovom momentu ima omogućen pristup. Tu prvenstveno

mislimo na programe HORIZONT 2014-2020 i COSME kojima pristup imaju i predstavnici

MSP sektora. Poseban izazov predstavlja osposobljavanja ljudskih resursa za prirpemu

projektnih aplikacija i implementaciju projekata prema zahtjevima navedenih programa

EU fondova.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608