Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno
sa saradnikom mr.Muhamedom Džihićem održao je sastanak sa g.Nedimom Sinanovićem iz GIZ Prolocal programa. Tema sastanka je bilo sagledavanje rezultata saradnje TRA
Agencije i GIZ Prolocal programa tokom 2015. godine.

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno

sa saradnikom mr.Muhamedom Džihićem održao je sastanak sa g.Nedimom Sinanovićem iz GIZ Prolocal programa. Tema sastanka je bilo sagledavanje rezultata saradnje TRA

Agencije i GIZ Prolocal programa tokom 2015. godine. Nakon provedene opsežne analize

data je pozitivna ocjena saradnje i predloženo da se za naredni period fokus stavi

na teritorijalni marketing, intervencije za metaloprerađivački sektor, BEAR poslovnu

školu, unapređenje poslovnog ambijenta i razvoj lanaca vrijednosti u proizvodnji

jagodičastog voća. G.Sinanović se zahvalio na saradnji TRA Agenciji kao

funkcionalnom partneru GIZ Prolocal programa,dok je Doc.dr.Ismar Alagić iskazao

zadovoljstvo činjenicom da će TRA Agencija za razvoj općine Tešanj biti učesnik i

partner na novom srednjeročnom projektu GIZ Prolocal + koji finansijski podržava

Europska Unija.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608