Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA d.o.o. – Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa
saradnikom mr.Muhamedom Dzihićem, primio je g.Abdela Bin Hadija, potencijalnog
investitora iz Jemena.

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA d.o.o. – Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa

saradnikom mr.Muhamedom Dzihićem, primio je g.Adela Bin Hadija, potencijalnog

investitora iz Jemena. G.Hadi je predstavnik firme P.T. Leader Internusa Ltd. Koja

posjeduje firmu u Kini i predstavlja dio LeaderGroup koji djeluju u većem broju

država araapskog i azijskog svijeta (UAE, Jemen, Kina, Turska, Egipt i dr.). U

pratnji g.Hadija općinu Tešanj je posjetio g.Muamer Starhonić izvršni direktor Bahrain-Bosnia d.o.o. za

investiranje, trgovinu i usluge.G.Hadi se zahvalio direktoru TRA na prijemu i iskazao zadovoljstvo

odnosom lokalne zajednice i TRA Agencije prema poslovnoj zajednici i

investitorima na način obezbjeđivanja svih potrebnih informacija. Ovo je još jedno

priznanjeCOBITES-u (Centru za investicije, trgovinske usluge i izvoz zasnovanom

na konkurentnom poslovanju) koji djeluju unutar TRA Agencije za razvoj općineTešanj.

U narednom periodu sagledat će se mogućnosti za dalju poslovnu saradnju, a g.Hadi će

uputiti pismo namjere o poslovnim planovima na području općineTešanj i šireg dijela

Bosne i Hercegovine.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608