Obuka za predstavnike tešanjskih firmi i nezaposlene osobe u zvanju inžinjera iz
područja rada sa aplikacijom Solid Works se nastavlja. Polaznici obuke iskazuju
veliki nivo zainteresovanosti i zadovoljstva predmetnom obukom.

Obuka za predstavnike tešanjskih firmi i nezaposlene osobe u zvanju inžinjera iz

područja rada sa aplikacijom Solid Works se nastavlja. Polaznici obuke iskazuju

veliki nivo zainteresovanosti i zadovoljstva predmetnom obukom. Obuku je

organizovala TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa projektom

Partnership for Innovation projekta i uz podršku USAID-a. Predavač je mr.Adi

Pandžić, a obuka se realizuje u kabinetu Centra za poslovanje u Sarajevu. Prema

riječima Doc.dr.Ismara Alagića polaznici obuke će u  trajanju od 45 sati ovladati

osnovnim znanjima i vještinama u radu sa SolidWorksom, a praktični primjeri se rade

na primjerima proizvodnih programa metaloprerađivačkih firmi iz Tešnja. Obuku pohađa

11 polaznika iz firmi Medena Commerce, Pobjeda, FAD Prevent, Mann Hummel BA, TRA

Agencije, Udruženja privrednika Biznis-centar i nazaposlenih lica koji su ranije

radili kao predavači u srednjim školama.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608