Kroz projekat PRO Budućnost koji podržava USAID, a implementira CRS podržan je
projekat institucionalnog uređenja bobe protiv nasilja nad ženama i nasilja u
porodici koji realizuje udruženje Aurora iz Teslića.

 

Kroz projekat PRO Budućnost koji podržava USAID, a implementira CRS podržan je

projekat institucionalnog uređenja bobe protiv nasilja nad ženama i nasilja u

porodici koji realizuje udruženje Aurora iz Teslića. U okviru projekta održana je

konferencija na temu "Žena žrtva nasilja" na lokalitetu motel "Hajdučke vode",

Borja, Teslić. Na konferenciji su učešće uzeli predstavnici relevantnih institucija

(centara za socijalni rad, škola, policijskih stanica i centra za mentalno zdravlje)

iz Tešnja i Teslića. Učesnike konferencije su pozdravili dr.Sanja Glišić direktorica

UG Aurora i Doc.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Kao

prezentatori na konferenciji učestvovali su Gordana Vidović (UG Budućnost-Modriča),

Dr. Boško Đurić (Centar za mentalno zdravlje u Tesliću) i Amir Srkalović (Policijska

stanica iz Tešnja). U narednom periodu očekuje se potpisivanje Protokola o

postupanju u slučaju nasilja nad ženama u općinama Teslić i Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608