Delegacija COBEAR projekta održala je radni sastanak sa predstavnicima
Ekonomskog instituta iz Banje Luke vezano za završnu fazu izrade poslovnih
i marketing planova za 12 malih i srednjih preduzeća (MSP) u okviru COBEAR
projekta.

Delegacija COBEAR projekta održala je radni sastanak sa predstavnicima

Ekonomskog instituta iz Banje Luke vezano za završnu fazu izrade poslovnih

i marketing planova za 12 malih i srednjih preduzeća (MSP) u okviru COBEAR

projekta. Goste je primio direktor Ekonomskog instituta Vojin Mijatović sa

saradnicima i informisao da su nacrt verzije dokumenata poslovnih i

marketing planova kompletirane i bit će upućene prema TRA Agenciji za razvoj

općine Tešanj, kao ugovaraču. Prema rječima Doc.dr.Ismar Alagić-a,

projektnog rukovodioca COBEAR projekta “ 12 MSP iz COBEAR projekta pripremit

će dokumente koji će omogućiti ispunjavanje zahtjeva njihovih poslovnih

partnera i internacionalizaciju navedenih preduzeća kroz jačanje kapaciteta

za izvoz na inostrana tržišta“.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608