U prostorijama TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, kao i u općini Usora održane
su dvije fokus radionice u okviru projekta „Budžet za građane Ze-Do kantona“.

U prostorijama TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, kao i u općini Usora održane

su dvije fokus radionice u okviru projekta „Budžet za građane Ze-Do kantona“.

Moderator na dvije fokus grupe je bio Doc.dr.Ismar Alagić, a učesnici su

bili predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora sa područja četiri

općine iz Ze-Do kantona (Tešanj, Doboj Jug, Usora i Olovo). Fokus grupama

je prisustvovao Pavle Miovčić iz EDA Banja luka, a zaključci sa fokus grupa sa

preporukama bit će upućeni prema Vladi Ze-Do kantona u narednih 20 dana kao

osnova za kreiranje „Budžeta za građanje Ze-Do kantona za 2016. godinu“.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608