Ekonomski forum: “Dobar dijalog daleko se čuje”

Agencija za razvoj preduzeća Eda i GIZ ProLocal program su organizovali ekonomski forum na temu „Dobar dijalog daleko se čuje“. Na forumu je prisustvovalo preko 80 učesnika među kojima su bili predstavnici Ambasade Švedske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Privredne komore Republike Srpske, razvojnih agencija, načelnici opština, direktori preduzeća i stručnjaci za ekonomski razvoj.

U okviru foruma održane su dvije panel rasprave. Tema prve panel rasprave je glasila „Iskustva i izazovi dijaloga lokalnih vlasti i privrednika u BiH“, a panelisti su bili: Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić Grad; Suad Huskić, načelnik općine Tešanj; Slavica Stanić, direktorica preduzeća „Trivas” iz Prnjavora; Kasim Džajić, Fa. Neretva Rafting iz Konjica, te Branka Janko, direktorica razvojne agencije RAŽ iz Žepča. Druga panel rasprava se bavila pitanjem: “Šta lokalne vlasti, institucije podrške i projekti mogu da urade na osiguravanju kvalitetnih kadrova za firme?” Učesnici na drugoj panel diskusiji su bili: Muamer Omahić, projektni menadžer UP Biznis centar Jelah Tešanj, Vlado Tomić, direktor Tehničke škole iz Gradiške; Nikola Dragović, vođa projekta Prilika Plus, te Radovan Pazurević, direktor preduzeća Sanino iz Dervente.

Na kraju, u plenarnoj diskusiji i kroz grupni rad svih učesnika, doneseni su zaključci i preporuke Foruma:

    Važno je uspostaviti direktan i otvoren dijalog lokalne uprave i privrede, koji će stvarati odgovornost i obavezu za unapređenja,
    Dijalog javnog i privatnog sektora treba posmatrati kao proces učenja, gdje su moguće greške, ali je važno održati komunikaciju, koristiti mehanizme koji podržavaju dijalog i doći do dobro identifikovanih problema koje treba rangirati i identifikovati one čije je rješavanje moguće. Pri tome, i uprava i privreda treba da preuzmu odgovornost za rješavanje identifikovanih problema,
    Saradnja ne treba da bude formalizovana, već institucionalizovana na način koji je prihvatljiv i izvodljiv,
    Uvođenje novih praksi, kao što je uspostavljanje privrednih savjeta, ne treba negativno da utiče na postojeće mehanizme i prakse koji funkcionišu,
    Privredni savjet je jedan od načina komunikacije, ali ne i jedini, to jest ne predstavlja zamjenu za druge vidove komunikacije uprave i privrede. Sastanci privrednih savjeta se mogu održavati i u preduzećima,
    U sredinama gdje su uspostavljeni privredni savjeti je važan rad u periodu između sastanaka privrednog savjeta gdje je važna uloga tehničkog sekretarijata i gdje rad treba da obuhvati realizaciju inicijativa definisanih kao prioriteti, pri čemu je izuzetno važno definisane inicijative / prioritetne intervencije izvesti do kraja,
    Privreda od uprave očekuje razumijevanje i podršku, sa brzim reakcijama gdje je to moguće, jer zahtjevi globalnog tržišta traže brze reakcije, pa je potrebno, gdje je moguće, implementaciju identifikovanih prioritetnih mjera inicirati odmah, čak i prije završetka planskog dokumenta u kojem će biti sadržane,
    Podsticaju nisu najvažniji mehanizam podrške privredi, puno je važnije obezbjeđenje kvalitetne radne snage, kao i unapređenje procedura i smanjenja troškova poslovanja,
    Nedostaje funkcionalna veza između obrazovanja i privrede, potreban je dalji rad na jačanju veza i saradnje sistema obrazovanja i privrede.
    Potrebne su ažurne analize usklađenosti obrazovnih programa i potreba privrede i Akcioni planovi zapošljavanja.
    Uprava treba da posmatra procese i iz ugla privrede,
    Opštine se takođe nalaze na tržištu, nastojeći da privuku investitore i kadrove.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608