U organizaciji Ambasade Francuske u BiH uz pokroviteljstvo Amabsadorice
Nj.E. gđa. Claire BODONYI održana je jednodnevna konferencija na temu
„VALORIZACIJA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE KAO PODRŠKA TURIZMU I LOKALNOM
RAZVOJU“ u prostoru Doma kulture u Maglaju.

U organizaciji Ambasade Francuske u BiH uz pokroviteljstvo Amabsadorice

Nj.E. gđa. Claire  BODONYI održana je jednodnevna konferencija na temu

„VALORIZACIJA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE KAO PODRŠKA TURIZMU I LOKALNOM

RAZVOJU“ u prostoru Doma kulture u Maglaju. Konferenciji je prisustvovao

dvocifreni broj općinskih načelnika i predstavnika općina iz cijele BiH.

Među ostalima, konferenciji je prisustvovao Doc.dr.Ismar Alagić koji je

pozvao Amabsadoricu Francuske da posjeti TRA Agenciju za razvoj općine

Tešanj i razgovore o projektnoj saradnji u narednom periodu. Također,

razgovarano je i sa šefom kancelarije UNESCO-a u BiH g.Sinišom Šešumom.

Naime, u proteklom periodu ostvarena je veoma uspješna saradnja sa uredom

UNESCO-a  u BiH na projektima koji su realizovani u Tešnju (Stari grad,

Eminagića konak i dr.)

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608