U prostorijama Delegacije EU u BiH održana je prezentacija izvještaja o
napretku BiH na putu ka EU. Prezentator je bio Georg Ziegler, zamjenik šefa
jedinice za BiH i Albaniju u Direktoratu za susjedstvo i pregovaranje o
proširenju Europske Komisije u Briselu.

U prostorijama Delegacije EU u BiH održana je prezentacija izvještaja o

napretku BiH na putu ka EU. Prezentator je bio Georg Ziegler, zamjenik šefa

jedinice za BiH i Albaniju u Direktoratu za susjedstvo i pregovaranje o

proširenju Europske Komisije u Briselu. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA

Agencije za razvoj općine Tešanj je bio jedan od pozvanih učesnika

prezentacije koji je iznio stav o pitanju napretka u području

poljoprivrede, zaštite okoliša, transporta i energetike. Opći dojam je da

je ovo prvi pozitivan izvještaj nakon nekoliko godina koji obrađuje

pokretanje reformi u prvih devet mjeseci 2015. godine. Doc.dr.Ismar Alagić

je napomenuo i da TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u saradnji sa

partnerima implementira projekat COBEAR koji finansira Europska Unija.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608