Jučer je u Općini Tešanj, okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BK BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, održan Okrugli stol. Učeće na ovom Okruglom stolu uzeli su predstavnici lokalnih vlasti, civilnog društva, medija, i poslovnog sektora iz opština Tešanj i Teslić.

Jučer je u Općini Tešanj, okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BK BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, održan Okrugli stol. Učeće na ovom Okruglom stolu uzeli su predstavnici lokalnih vlasti, civilnog društva, medija, i poslovnog sektora iz opština Tešanj i Teslić.

Svrha ovog događaja bila je pružiti mogućnost građanima da kroz otvoren i iskren dijalog počnu razumijevati životna iskustva i perspektive „drugih“ i ostvare saradnju na aktivnostima  koja mogu izgraditi mir i povjerenje u lokalnim zajednicama. Kako živimo u društvu koje je još uvijek opterećeno posljedicama prošlosti, ali i činjenicom da se mir konstantno ugrožava deljem svijeta, zajednički moramo afirmisati vrijednosti mira kao naše civilizacijske ali i lične odgovornosti. Samo tako možemo kreirati život bez strahova, uz međusobno poštivanje, razumijevanje i povjerenje, ali i solidarnost kao sastavni dio naše filozofije života.

Moderator okruglog stola je bio Vehid Šehić, Forum građana Tuzla (partner u okviru projekta PRO-Budućnost), Vlastimir Mijović i Sabina Čehajić. Prezentaciju o dobrim praksama održao je Dr.sc.Ismar Alagić dipl.inž.maš., direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat će angažovati više od 100.000 građana u 30 ciljanih opština koje su od rata podijeljene po etničkim linijama. Projektne aktivnosti uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608