16.02.2016.godine u prostorijama Agencije za razvoj Općine Tešanj upriličen je sastanak sa predstavnicima Razvojne agencije Žepče – RAŽ, OpćineTeslić i Udruženja privrednika „Biznis centar Jelah-Tešanj“. Sastanak je upriličen povodom tekućih aktivnosti i dogovora u vezi sa narednim aktivnostima vezanim za implementaciju CO-BEAR projekta.

16.02.2016.godine u prostorijama Agencije za razvoj Općine Tešanj upriličen je sastanak sa predstavnicima Razvojne agencije Žepče – RAŽ, OpćineTeslić i Udruženja privrednika „Biznis centar Jelah-Tešanj“. Sastanak je upriličen povodom tekućih aktivnosti i dogovora u vezi sa narednim aktivnostima vezanim za implementaciju CO-BEAR projekta.

Usaglašene su aktivnosti koje se odnose na izradu promotivnih materijala koji se pripremaju u skaldu sa predstojećom konferencijom povodom otvaranja OSS ureda u Tešnju, Tesliću i Žepču, a koja će se održati 03. marta tekuće godine.

Sastanak je bio veoma uspješan, svaki od implementatora uključenih u projekat dao je svoj prijedlog i stav u vezi sa aktivnostima koje slijede u narednom periodu, kako bi projekat bio kvalitetno i na vrijeme implementiran u skladu sa pravilima EU.

CO-BEAR projekat   finansira Evropska unija, a zajednički implementiraju „TRA“ d.o.o – Agencija za razvoj općine Tešanj, Udruženje privrednika „Biznis centar Jelah-Tešanj“, RAŽ – Razvojna agencija Žepče i Općina Teslić.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608