17. februara 2016. godine u sjedištu Agencije FIPA u Sarajevu održan je sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH na čelu sa zamjenicom direktora FIPA-e Blaženkom Mišković i pomoćnikom direktora Maidom Bećirovićem.

17. februara 2016. godine u sjedištu Agencije FIPA u Sarajevu održan je sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH na čelu sa zamjenicom direktora FIPA-e Blaženkom Mišković i pomoćnikom direktora Maidom Bećirovićem.
 
Ovom prilikom analizirani su rezultati rada mreže u 2015. godini, kao i postojeće poteškoće i prepreke sa kojima se suočavaju investitori u svom poslovanju. Adrijana Marić iz Agencije FIPA je istakla da su tokom 2015. godine u okviru Suradničke mreže posjećene 32 kompanije sa stranim kapitalom, te da je FIPA samostalno posjetila dodatnih 38. Ovih 70 preduzeća je investiralo 247,5 miliona eura do sada i zaposlilo 5934 radnika, od čega 4244 novozaposlenih. Većina posjećenih firmi je bila iz proizvodnje, i to iz metalnog, tekstilnog, drvnog sektora, itd.
Na sastanku su prezentirane prepreke stranim ulaganjima koje su istakli strani investitori koji posluju u BiH, i to : parafiskalni nameti, rokovi plaćanja akciza za duhanske proizvode, Zakon o javnim nabavkama, porezna politika, Zakon o radu FBiH i RS, neujednačena primjena odredbi Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH, nepostojanje Zakona o šumama u FBiH, nepostojanje  Zakona o javno-privatnom partnerstvu na nivou FBiH, dugotrajna procedura za izdavanje građevinske dozvole, česti inspekcijski nadzori, nepostojanje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća FBiH, itd.
 
Istaknuta je činjenica da se implementacija preporuka koji se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta odvija sporo, te naveden primjer da predstavnici institucija iz RS-a tokom 2015 na više upita Agencije FIPA sa ciljem rješavanja prepreka investitorima nisu odgovorili niti na jedan.
 
Govoreći o otvorenim pitanjima investitora, istaknuto je da se neke primjedbe mogu riješiti za kratko vrijeme, dok se pojedine moraju rješavati sistemski i u tom slučaju je potrebno više vremena za njihovo rješavanje.
 
Direktor Agencije za razvoj Općine Tešanj, dr. Ismar Alagić je istakao činjenicu da predstavnici Vlade i ministarstava FBiH ne učestvuju u radu Saradničke mreže, iako su se opredijelili za zajednički rad, da je neharmonizirani ekonomski prostor u BiH veliki problem, kao i nedostatak radne snage, te da je priliv stranih ulaganja u BiH jako nizak.
Predstavnici Općine Visoko su istakli značaj pretkvalifikacije usljed nedostataka kvalificirane radne snage posebno u oblasti tekstilne industrije na području njihove Općine, te da su kroz GOLD projekat izvršili pretkvalifikaciju određenog broja osoba.
Općina Travnik je u suradnji sa GIZ-om radila na pretkvalifikaciji radnika u oblasti metalne industrije.
 
Tuzlanski kanton je usvojio program dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika sa biroa i izdvojio 100.000 KM za prekvalifikaciju oko 100 osoba u 2016.
 
Na sastanku se razgovaralo o planu rada Saradničke mreža za naredni period i o izboru kompanija za Aftercare posjete u prvoj polovini 2016. godine.
 
Sastanku su takođe prisustvovali predstavnici Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Brčko Distrikta, te općina Živinice, Kiseljak, Visoko, Tešanj, Ilijaš, Goražde, Žepče, Travnik, Vitez, Kiseljak i Usora.
 
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608