Dana 09.05.2016. u prostorijama firme Hifa Oil d.o.o. obavljeno je potpisivanje ugovora između korisnika projekta „Podizanje zasada malina na području općine Tešanj“ i kompanije Hifa Oil d.o.o.

Dana 09.05.2016. u prostorijama firme Hifa Oil d.o.o. obavljeno je  potpisivanje ugovora između korisnika projekta „Podizanje zasada malina na području općine Tešanj“ i kompanije Hifa Oil d.o.o. U navedenom ugovoru postavljene su sljedeće akuntativne cijene maline: miker 3,20KM i willamet 3,00 KM, prave cijene će biti određene naknadno u skladu sa cijenama koje diktira tržište. Ugovor se vezuje za period od 09.05.2016.- 31.12.2016. Nakon potpisivanja ugovora održana je i prezentacija o pravilnoj i higijenski ispravnoj berbi, te je shodno tome definisano koji su to zahtjevi, ali i odgovornosti koji se trebaju sprovesti da bi se zadržalo obostrano zadovoljstvo.

Projekat „Podizanja zasada malina na području općine Tešanj“ implementira TRA d.o.o. – Agencija za razvoj općine Tešanj uz finansijsku podršku katarske organizacije „Aid Charity al-Qatariya“. Kroz projekat je do sad podržano 50 korisnika.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608