U organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), u Tesliću je 24.06.2016. godine, održan sastanak s naglaskom na predstavljanje mogućnosti za saradnju općina Tešanj, Teslić i Žepče.

U organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), u Tesliću je 24.06.2016. godine, održan sastanak s naglaskom na predstavljanje mogućnosti za saradnju općina Tešanj, Teslić i Žepče.

Cilj radionice je bio da se predstavnicima partnerskih općina iz BEAR regije (Tešanj, Teslić i Žepče) predstavi novi ProLocal projekt, kao i projekat koji finansira EU „Oporavak MSP-a u područjima pogođenim poplavama i osnaživanje njihove konkurentnosti na osnovu partnerstava lokalnog ekonomskog razvoja“. Radionici su pored predstavnika Agencije za razvoj općine Tešanj (TRA) nazočili i predstavnici Odsjeka za razvoj Opštine Teslić, te predstavnici Razvojne agencije Žepče (RAŽ).

ProLocal projekt će biti više orjentiran na MSP sektor, a sudionici radionice su izrazili spremnost da podrže projektom planirane aktivnosti i nastave dosadašnju uspješnu suradnju sa GIZ-om. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608