U okviru EU projekta CO-BEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar Jelah – Tešanj“, u srijedu 13.07.2016, sa početkom u 9,00 h, u sali Villa Ukus, Tešanj održan je stručni seminar koji se odnosi na izradu prototipova i zaštite intelektualnog vlasništva.

U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar Jelah – Tešanj“, u srijedu 13.07.2016, sa početkom u 9,00 h, u sali Villa Ukus, Tešanj održan je stručni seminar koji se odnosi na izradu prototipova i zaštite intelektualnog vlasništva.

 

Seminaru, koji su predvodili renomirani predavači mr.Adi Pandžić i mr.Vahid Avdić je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnici firmi (Tešanj, Teslić i Žepče), te predstavnici TRA Agencije i Općine Teslić.

 

Teme koje su obrađene na ovom seminaru su CAD, CAM, brza izrada prototipova, 3D printanje, 3D skeniranje, a sve popraćeno praktičnim primjerima i vježbama uz aktivno učešće sudionika.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608