Europska Komisija je u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH organizovala tematsku evaluaciju na temu efikasnosti podrške IPA projekata jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća- MSP koja je održana 19.10.2016. u Sarajevu.

Europska Komisija je u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH organizovala tematsku evaluaciju na temu efikasnosti podrške IPA projekata jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća- MSP  koja je održana 19.10.2016. u Sarajevu.

Cilj ove  evaluacije koji je proveo evaluatorski tim iz Europske Komisije na čelu sa g.Hank Blankert je bio:

 da se sagledaju efekti projektnih intervencija finansiranih iz IPA projekata, (iz regionalnog i nacionalnog finansijskog paketa),

-da se  prikupe naučene lekcije,

-da se jasno sagleda šta je bilo dobro  a šta nije u procesu korištenja IPA fondova u oblasti jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća,    

– te podijele iskustva u procesu implementacije sa ciljem da bi se  u narednom finansijskom periodu (2017- 2020) sastavio IPA paket za podršku MSP  koji bi omogućio  još efikasniju upotrebu i još kvalitetnije rezultate u korištenju IPA projekata.

 

Na evaluaciju su pozvaani predstavnici nekih od najuspješnijih projekata koje je u prethodnom periodu podržala Europska Unija, medju kojima se nalaze projekti koje impmenetira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. U  tom smislu, aktivan doprinos na sastanku sa evaluatorima je dao Van.prof.dr.Ismar Alagic, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. U narednom periodu mozemo ocekivati nove pozive EU koja bi kroz program IPA podrzala segment konkurentnosti i inovacije u radu MSP sektora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608