Kroz redovne aktivnosti na brendiranju proizvoda koje se realizuju putem COBEAR projekta koji realizira TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj u partnerstvu sa opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj , a uz podršku Europske Unije pruža se podrška aktivnostima u četiri firme OAZA, Prograd Holz, Subasic i Amone. Projektni rukovodilac COBEAR-a Van.prof.dr.Ismar Alagić zajedno sa angažovanim izvođačima posjetio je firmu Prograd Holz, gdje je izvršen uvid u dosadašnje aktivnosti i fokus stavljen na izradu knjige grafičkih standarda, kataloga, promotivnih bilborda i izrade proddajnih eksponata najzastupljenijih profila za prozorska okna iz proizvodnog programa firme Prograd Holz.

Kroz redovne aktivnosti na brendiranju proizvoda koje se realizuju putem COBEAR projekta koji realizira TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj u partnerstvu sa opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj , a uz podršku Europske Unije pruža se podrška aktivnostima u četiri firme OAZA, Prograd Holz, Subasic i Amone. Projektni rukovodilac COBEAR-a Van.prof.dr.Ismar Alagić zajedno sa angažovanim izvođačima posjetio je firmu Prograd Holz, gdje  je izvršen uvid u dosadašnje aktivnosti i fokus stavljen na izradu knjige grafičkih standarda, kataloga, promotivnih bilborda i izrade proddajnih eksponata najzastupljenijih profila za prozorska okna iz proizvodnog programa firme Prograd Holz.

Prema rijecima g.Elvedin Badnjar: “COBEAR projekat i projektni rukovodilac Van. prof.dr.Ismar Alagic daju nam veliku podrsku u pripremama firme Prograd Holz za jos energicniji prodor na inostrana tržišta. Nas posebno naglašen interes je za tržište Njemačke, Austrije, Švicarske i Holandije. 

Prema rijecima Van.prof.dr.Ismar Alagić, projektnog rukovodioca COBEAR-a: “veoma bitna jee podrška Europske Unije za COBEAR projekat jer se na taj nacin unapredjuju kapaciteti za izvoz i povecanje prometa firmi koje ucestvuju u projektu kroz podrsku koja je usmjerena u smjeru podizanja njihove konkurentnosti i sve vecem ucescu inovacija u njihovom proizvodnom programu. Nase firme, tada postaju spremnije da se nose sa jakom medjunarodnom konkurencijom na trzistima najrazvijenih drzava Europe i svijeta. Drvopreradjivacki sektor predstavlja jednu od strateskih grana  gdje cemo nastaviti da radimo na jacanju sektorske konkurentnosti u narednom periodu”.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608