Van.prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i mr.Nina Pobrić, rukovodilac odsjeka za promociju u Agenciji za promociju stranih ulaganja u BiH-FIPA kroz program „Postinvesticiona podrška investitorima-Aftercare” posjetili su firme Mann Hummel BA, Inox Ajanović i AP-Atelier.

Van.prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i mr.Nina Pobrić, rukovodilac odsjeka za promociju u Agenciji za promociju stranih ulaganja u BiH-FIPA kroz program „Postinvesticiona podrška investitorima-Aftercare” posjetili su firme Mann Hummel BA, Inox Ajanović i AP-Atelier.

Tokom posjete firmi Mann Hummel BA u razgovoru sa g.Mahmutom Galijašević-em razgovarano je o izazovima sa kojima se susreću strani investitori pri poslovanju u Bosni i Hercegovini. U slučaju firme MHBA ukazano je na potrebu unapređenja carinjenja uvoznih repromaterijala kroz koncept kućnog carinjenja u skladu sa važećim pozitivnim zakonskim rješenjima. Direktor MHBA je iskazao zahvalnost TRA Agenciji za razvoj općine Tešanj na čelu sa direktorom Dr.Alagić-em imajući na umu susretljivost osoblja i pravovremenu reakciju na potrebe firmi iz okruženja.

Pri posjeti firmi Inox-Ajanović izvršen je uvid u poslovanje domaće firme koja je okrenuta stranom tržištu i kroz saradnju sa holanskim partnerom je kreirano zajedničko ulaganje u firmu AP-Atelier koja proizvodi stolice za tržište Holandije i šire počev od maja 2016. godine . Razgovarano je korištenju informacija i baza podataka kojima raspolažu FIPA i TRA Agencija u cilju povezivanja firme AP Atelier sa potencijalnim dobavljačima široke lepeze različitih proizvoda i repromaterijala.Gđa. Hodžić, direktor AP Atelier zahvalila se na posjeti i preporuci TRA Agencije za razvoj općine Tešanj da se posjeti navedena firma. V.prof.dr. Ismar Alagić, kao član saradničke mreže programa Aftercare istakao je da se firme iz općine Tešanj redovito informišu o svim relevantnim programima i projektima koji su od interesa za njihovo poslovanje od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608