TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji firmom Geotest a uz podršku Češke razvojne agencije provodi projekat „Povećanje prihoda ranjivih skupina kroz porodičnu poljoprivredu” u vrijednosti 938.798,00 KM, od čega je vrijednost granta 870.344,00 KM sa trajanjem projekta do 30.12.2019. godine. Trenutno se realizuje obuka iz oblasti 10 tema (Proizvodnja rasada; Kultivacija zemljišta u plastenicima; Uzgoj povrća i voća u plastenicima (prvenstveno usmjereno na paprike, paradajz, krastavce i druge ekonomski povoljnije usjeve; Gnojidba i zaštita bilja; Pregled organske poljoprivrede i održive poljoprivrede; Međunarodni standardi (GlobalGAP); Održavanje plastenika; Kultivacija zemljišta (režim voda-zrak); Sistem navodnjavanja i Pravilne metode berbe i rukovanje nakon berbe)
relevantnih za plasteničku proizvodnju od strane predavača sa Mendelovog Univerziteta u Brnu, Češka Republika i domaćih predavača.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji firmom Geotest a uz podršku Češke razvojne agencije provodi projekat „Povećanje prihoda ranjivih skupina kroz porodičnu poljoprivredu" u vrijednosti 938.798,00 KM, od čega je vrijednost granta 870.344,00 KM sa  trajanjem projekta do 30.12.2019. godine. Trenutno se realizuje obuka iz oblasti 10 tema (Proizvodnja rasada; Kultivacija zemljišta u plastenicima; Uzgoj povrća i voća u plastenicima (prvenstveno usmjereno na paprike, paradajz, krastavce i druge ekonomski povoljnije usjeve; Gnojidba i zaštita bilja; Pregled organske poljoprivrede i održive poljoprivrede; Međunarodni standardi (GlobalGAP); Održavanje plastenika; Kultivacija zemljišta (režim voda-zrak); Sistem navodnjavanja i Pravilne metode berbe i rukovanje nakon berbe)

 relevantnih za plasteničku proizvodnju od strane predavača sa Mendelovog Univerziteta u Brnu, Češka Republika i domaćih predavača. Tim predavača iz Češke Republike predvodi prof.dr. Robert Pokluda, Dekan Fakulteta za proizvodnju voća i povrća sa Mendelovog Univerziteta u Brnu uz učešće kolega prof.dr. Tomaš Kopta, vođa projekta za BiH i prof.dr. Miloš Jurica i domaćih stručnjaka mr. Senad Osmanagić i mr. Izudin Klokić, kao vrsnih stručnjaka za područje plasteničke proizvodnje u BiH. Obuku pohađa 50 odabranih korisnika projekta sa područja općine Tešanj raspoređenih u četiri grupe koje pohađaju obuku u Tešnju, Kaloševiču, Tešanjci i Šijama. Polaznici obuke su  punu riječi hvale za proces obuke u plasteničkoj proizvodnji, kao i za odabir predavača. Jedan od polaznika obuke Edin Bavrk, ističe: „ Obuka je korisna i bit će nam od pomoći u daljim našim aktivnostima na području porodične poljoprivredne proizvodnje. Posebno mi se sviđa spoj teorije i prakse koji nam prezentuju eminnentni predavač. Ovo je nije prvi projekat iz oblasti poljoprivrede u kojem učestvujem, a koji provodi TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. Upućujem sve čestitke i zahvalnost TRA Agenciji na podršci koju nam pružaju". Mustafa Trepčić, korisnik projekta kaže: „ Poljoprivrednom proizvodnjom jagode i podrškom proizvodnji kornišona se bavim već duže vremena, a ovaj projekat predstavlja moj ulazak u plasteničku poljoprivrednu proizvodnju. Želim pohvaliti Direktora TRA Agencije zajedno sa saradnicima na pripremi projekta koji će nam pomoći da unaprijedimo prihode naših domačinstava i Tešanj pozicioniramo kao lokaciju u kojoj će plastenička proizvodnja preuzeti jednu od liderskih pozicija u bližem okruženju"

Prof.dr. Robert Pokluda, Dekan Fakulteta za proizvodnju voća i povrća, Menedelovog  Univerziteta iz Brna, kaže: „Pozitivno smo iznenađeni onim što smo vidjeli u Tešnju i Bosni i Hercegovini. Mi smo prenijeli naša iskustva i znanja koja  će  biti  od pomoći korisnicima projekta.  Vidimo veliki potencijal u razvoju plasteničke proizvodnje, a posebno nam imponuje zainteresovanost korisnika projekta i  entuzijazam predstavnika TRA Agencije koji kreiraju projekte iz oblasti poljoprivredne proizvodnje u skladu sa potrebama lokalne zajednice i njenih građana".

Tokom obuke gosti iz Češke su posjetili prirodne i kulturne spomenike u Tešnju, kao i neke od najznačajnijih firmi u oblasti otkupa i prerade poljoprivrednih proizvoda u BiH, kao što su AS group sa firmom i Eurostil kao član HIFA grupacije. Smail Korajlić, menadžer firme KLAS Sarajevo je izjavio: „Zahvalni smo predstavnickma TRA Agencije koji su nas posjetili sa gostima iz Češke Republike i predstavili nam projekat koji je značajan za poljoprivrednu proizvodnju lokalne zajednice i šire. Ostat ćemo u kontaktu po pitanju razmjene informacije po pitanju moguće buduće zajedničke saradnje".

G.Kemal Mujkanović, direktor firme Euro-stil je istakao:" Ugostili smo predstavnike TRA Agencije i uvažene profesore iz Češke Republike kojima smo predstavili naše prerađivačke i skladišne kapacitete. Ostavljemo prostor za  dalje razgovore i učešće naših predstavnika u narednim aktivnostima projekta."

Prof.dr.Ismar Alagić, dirrektor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je izjavio:" Ovo je još jedan projekat koji realizuje TRA Agencija kroz ARC Centar za agrokulturu i ruralni razvoj. Kroz navedeni projekat želimo ojačati izuzetno dobru komunikaciju koju imamo uspostavljenu sa svim akterima u lancu vrijednosti plasteničke proizvodnje i koristiti dobre prakse iz Češke Republike na način da budemo barem za korak ispred konkurencije. Biti „prvi" postala je obaveza i imperativ za brojne djelatnosti koje dolaze iz Tešnja, a pripadaju oblasti poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane."

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608