Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE zajedno sa NALAS Asocijacijom opcina i gradova jugoistočne europe organizovala je konferenciju pod nazivom “Jačanje lokalnih samouprava u regionu jugoistočne Europe” u terminu 15-16. decembar 2016. godine u Podgorici, Crna Gora.

Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE zajedno sa NALAS Asocijacijom opcina i gradova jugoistočne europe organizovala je konferenciju pod nazivom "Jačanje lokalnih samouprava u regionu jugoistočne Europe" u terminu 15-16. decembar 2016. godine u Podgorici, Crna Gora. Prof.dr.Ismar Alagić je bio jedan od 12 predstavnika jedinica lokalnih samouprava sa prostora jugoistočne Europe koji se proteže od Slovenije do Moldavije.Službeni jezik konferencije je bio engleski. U svom izlaganju prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je stavio fokus na lokalni ekonomski razvoj i instrumente unapređenja postojećeg stanja. Posebno se ostvrnuo na modele javno-privatnog partnerstva i obuke kadrova koji rade u lokalnim samoupravama u skladu sa  potrebama modernog vremena.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608