Projekti razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Prof. dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj održao je sastanak sa predstavnicima rukovodstva JU Službe za zapošljavanje ZE-DO Kantona na čelu sa direktorima i šefovima Biroa u Tešanju i Maglaju povodom pripreme projektne aplikacije usmjerene na umrežavanje institucija lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Postignut je visok stepen saglasnosti za saradnjom u narednom periodu i data je puna podrška aktivnostima TRA d.o.o-Agencije u aktivnom uključivanju nezaposlenih lica na tržište rada te povezivanju istih sa poslodavcima i obrazovnim institucijama.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608