Održan 13. sastanak COBEAR projektnog tima

Dana 27.01.2017. u prostorijama Razvojne agencije Žepče održan je 13.  sastanak projektnog tima. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera, ispred TRA d.o.o. Ismar Alagić i Umihana Krličević Omerović, ispred UP Biznis- Centar Jelah-Tešanj Lejla Galijašević i Muamer Omahić, ispred Opštine Teslić Draginja Sladojević i kao domaćini sastanka Branka Janko, direktorica RAŽ-a, Berina Grahić i Marijana Zovko.

Glavne teme sastanka su bile: obuka zaposlenih i nezaposlenih lica, finalizacija filma COBEAR i poslovna misija.

Nakon konstruktivne diskusije,  doneseni su zaključci i dodjeljeni radni zadaci koje svaki od članova tima treba sprovesti u narednom periodu. Zaključeno je da aktivnosti oko provođenja obuke zaposlenih i nezaposlenih lica u općinama Tešanj, Teslić i Žepče teku prema predviđenom planu i bez značajnih odstupanja. Provođenje obuka zaposlenih i nezaposlenih lica je jedna od aktivnosti u sklopu COBEAR projekta koji provode općine Tešanj, Teslić i Žepče zajedno sa Udruženjem privrednika Biznis- Centar Jelah-Tešanj čiji je cilj unapređenje i obuka radne snage u skladu sa zahtjevima i potrebama privrednika u BEAR području. Također je zaključeno da će se dodjela uvjerenja o završenoj obuci za sve tri modula obuke, organizirati u sedmici od 19. – 24.02. 2017. godine.

 

Film koji predstavlja kratku video prezentaciju COBEAR projekta, njegovih partnera i korisnika, je u finalnoj fazi obrade i početkom mjeseca februara bi se trebao naći na zvaničnoj stranici projekta.

Poslovna misija je najveća aktivnost koja je preostala da se implementira do kraja trajanja COBEAR projekta. Partneri su se složili da svi pripreme prijedloge zemalja sa kojima bi se realizovala poslovna misija najkasnije do 15.03.2017. kako bi konačna implementacija bila u planiranim rokovima.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608