Posjeta institucijama u Ptuju, Lenartu, Mariboru i Sv.Trojici.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je organizovala studijsku posjetu Republici Sloveniji sa ciljem upoznavanja sa radom institucija za podršku poslovanju i povezivanja javnog, privatnog i obazovnog sektora na realizaciji zajedničkih projekata. Vođa delegacije prof.dr.Ismar Alagić je rekao”tokom posjete Republici Sloveniji posjetili smo institucije u Ptuju, Lenartu,  Mariboru i Sv.Trojici koje djeluju zajednički sa privatnim sektorom na unapređenju poslovnog ambijenta. U našoj delegaciji su bili predstavnici razvojne agencije i domaćih firmi MADI, Subasic, Zupčanik i TRI-M.  Tokom posjete uspostavljeni su veoma korisni kontakti sa predstavnicima razvojnih agencija, obrtničkih komora, tehnoloških parkova, općinskih administracija, univerziteta, preduzetničkih inkubatora za početnike i drugih. Posebno želim istaknuti prijem kod gradonačelnika Ptuja, posjetu bioplinskom postrojenju u firmi Perutnina Ptuj, posjete Centrima za obrazovanje i univezitetima u Ptuju i Mariboru. Ovu aktivnost je podržalo Federalno ministarstvo razvoj, preduzetništva i obrta, a realizuje ga TRA Agencija za razvoj općine Tešanj” Vlasnik firme Zupčanik, g.Mirso Hajrić:” „zahvalio bih se direktoru prof.dr.Alagić-u i TRA Agenciji koji su nam pomogli u poslovnom povezivanju sa firmama koje djeluju u Republici Sloveniji, a interesantni su nam kao partneri na budućim poslovnim aktivnostima”, g.Nermin Hrvić, vlasnik firme TRI-M je izjavio:”dajem punu podršku realizaciji ovakvih aktivnosti koje smatram korisnima i podržavam TRA Agenciju u kreiranju novih instrumenata podrške za privatni sektor na našem prostoru. Predstavnik firme MADI, G.Damir Softić je izjavio: „posjeta bioplinskom postrojenju firme Perutnina je veoma korisna za nasu firmu jer u narednom periodu planiramo poduzeti slične aktivnosti i kod nas”, dok je g.Enis Subašić iz firme Subašić istaknuo:”susreti sa firmama iz Slovenije koje nam je obezbjedila TRA Agencija na čelu sa direktorom pomogla je našoj firmi da se predstavi na slovenačkom tržištu i uspostavimo konakte sa potencijalnim budućim poslovnim partnerima”.

 

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608