Potpisivanje ugovora između Općine Tešanj i projekta MarketMakers ”Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga”

U Tešnju je 20.04.2017. godine potpisan ugovor o realizaciji projekta ''Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Tešanj'' koji implementira Općina Tešanj u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

U Općini Tešanj,u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj – TRA, djeluje i COBITES odnosno One-stop-shop ured za podršku investitorima (OSS Tešanj). Projekat je zasnovan na jačanju kapaciteta OSS Tešanj koji će na taj način učvrstiti  svoju ulogu fasilitatora za investitore i lidera u podizanju svijesti o važnosti sektora poslovnih usluga na području Općine Tešanj. Također, cilj je da podrže inicijative mladih sa područja Općine Tešanj, a koje se odnose na pokretanje aktivnosti u sektoru poslovnih usluga.

Sektor poslovnih usluga ima najveći potencijal za mlade da u potpunosti iskoriste svoje talente, vještine i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. Poslovne usluge imaju potencijal da povećaju broj start-up preduzeća za mlade koji su u stanju da brzo usvoje i implementiraju najnovije svjetske trendove. Na ovaj način mladi dobijaju priliku da sami sebi kreiraju radno mjesto.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608