Projekat MarketMakers u općini Tešanj

U Tešnju je 20.04.2017. godine potpisan ugovor o realizaciji projekta ''Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Tešanj'' koji implementira Općina Tešanj u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

U Općini Tešanj,u okviru Agencije za razvoj općine Tešanj – TRA, djeluje i COBITES odnosno One-stop-shop ured za podršku investitorima (OSS Tešanj). Projekat je zasnovan na jačanju kapaciteta OSS Tešanj koji će na taj način učvrstiti  svoju ulogu fasilitatora za investitore i lidera u podizanju svijesti o važnosti sektora poslovnih usluga na području Općine Tešanj. Također, cilj je da podrže inicijative mladih sa područja Općine Tešanj, a koje se odnose na pokretanje aktivnosti u sektoru poslovnih usluga.

Sektor poslovnih usluga ima najveći potencijal za mlade da u potpunosti iskoriste svoje talente, vještine i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. Poslovne usluge imaju potencijal da povećaju broj start-up preduzeća za mlade koji su u stanju da brzo usvoje i implementiraju najnovije svjetske trendove. Na ovaj način mladi dobijaju priliku da sami sebi kreiraju radno mjesto.

 

U cilju upoznavanja javnosti o navedenom projektu u Sali Općinskog vijeća Tešanj organizovan je promotivni događaj 27.04.2017.godine.

Događaju su prisustvovali, općinski načelnik Suad Huskić, predstavnici TRA d.o.o., predstavnici projekta MarketMakers Almira Kadić, rukovodilac tima za razvoj sektora poslovnih usluga i Kenan Kesić ispred REZ Agencije, kao primjer dobre prakse osnivači i vlasnici kompanije Argerr d.o.o iz Sarajeva i predstavnici lokalnih komapnija koji su zainteresovani ili već posluju u sektoru poslovnih usluga.

Predstavnici projekta MarketMakers su prezentovali suštinu projekta i šta je to sektor poslovnih usluga, koji su njegovi potencijali za razvijanje, te na koji način pojedinci, a posebno mladi mogu u ovom sektoru razviti svoj biznis.

Predstavnici TRA d.o.o. su najavili da će Poziv za prijave za sufinansiranje vlastitog biznisa ili sufinansiranje zapošljavanja u sektoru poslovnih usluga biti objavljen 28.04.2017.godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608