Polugodišnji sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH.

Polugodišnji sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH koji okuplja predstavnike partnerskih organizacija (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Brčko Distrikt, 7 kantona, 2 grada i 17 općina, među kojima je općina Tešanj) zajedno sa predstavnicima FIPA a uz podršku IFC Međunarodne finansijske korporacije kao tijela Svjetske banke održan je u prostorijama Agencije za strane investicije FIPA u Sarajevu. Na sastanku je prezentovan Izvjestaj o aktivnosti postinvesticione podrske (aftercare) i date preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH uz učešće direktora FIPA BiH g.Gordana Milinića. Potom je Ministar trgovine u Vladi FBiH g.Zlatan Vujanović prezentovao aktivnosti novoformisanog Savjeta za strane investitore FBiH. U okviru treće tačke gđa. Adrijana Marić je prezentovala posjećene kompanije u prvoj polovini 2017. godine uz uspješne priče članova saradničke mreže. Predsavnici IFC su predstavili predtojeće aktivnosti saradničke mreže i izradu Strategije razvoja FIPA-a. Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je istakao slijedeće: "Veoma nizak nivo implementiranosti Reformske agende nešto iznad 40% čini našu ekomomiju još nekonkurentijom i daleko iza svih drugih u regionu. Potrebno je da se realno sagledaju potencijali za direktne strane investicije i da se u poticajne instrumente uključe odrednice iz Bijele knjige koje je pripremilo Vijeće stranih investitora u BiH. Poseban fokus mora biti na strukturnim reformama koje će poslovni ambijent u BiH učiniti privlačnijim kao za strane, tako i za domaće investitore".

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608