Razmjena informacija o uspostavi jedinice za lokalni ekonomski razvoj.

Nakon prvobitne posjete koja ja realizovana početkom četvrtog mjeseca, u skladu sa zaključcima sastanka o nastavku saradnje i u budućem periodu, Agenciju za razvoj općine Tešanj su ponovo posjetili predstavnici iz općine Bugojno.

Goste, Tidža Čaušević, Amra Čolić i Nedim Balihodžić, je primio direktor Agencije, prof.dr. Ismar Alagić. Ova posjeta je bila više radnog karaktera gdje su se gosti mogli upoznati sa načinom osnivanja agencije, organizacijom i dosadašnjim rezultatima.

Ovo su neki prvi koraci koje općina Bugojno čini sa ciljem uspostavljanja jedinice za lokalni ekonomski razvoj.

Dogovoreno je da se razmjena informacija nastavi u narednom periodu sa ciljem sagledavanja mogućnosti za kreiranje partnerstava na zajedničkim projektima.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608