Uključivanje BH dijaspore u aktivnosti ekonomskog razvoja u Tešnju

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je inicirala aktivnije uključivanje BH dijaspore u aktivnosti ekonomskog razvoja posebno na poručju općine Tešanj. U tom cilju prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije inicirao je posjetu predstavnika projekta USAID Harnessing BiH Diaspora for Economic Development Activity i organizovao sastanak sa predstavnicima firme Bonatura. Naime, pomenuta firma je otvorena od strane domaćeg preduzetnika g.Ahmetlića koji je posljednjih 27 godina proveo u Njemačkoj i odlučio je da se uključi u preradu i izvoz ljekovitog bilja i  sekundarnih šumskih proizvoda na inostrano tržište. Tokom sastanka ostvaren je inicijalni kontakt i razmijenjene informacije o daljim aktivnostima kako pomenutog preduzetnika, tako isto i projekta koji treba doprinijeti unapređenju uključivanja BH dijaspore u ekonomske aktivnosti na našim prostorima. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj se nametnula kao pouzdan partner u povezivanju domaćih privrednika sa projektima koje realizuje međunarodne organizacije. U narednom periodu možemo očekivati realizaciju novih projekata koji će biti usmjereni aktivnijoj uključenosti BH dijaspore u ekonomske aktivnosti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608