Zapisnik sa 24. održane sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 24. održane sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za azvoj općine Tešanj, možete vidjeti:OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608