Skorom realizacijom Protokola 5 veća liberalizacija trgovine među zemljama CEFTA

Realizacija Protokola 5 iz CEFTA sporazuma omogućit će dodatnu liberalizaciju trgovine među zemljama potpisnicama sporazuma uklanjanjem mnogih barijera, naglašeno je na konferenciji o značaju Svjetske trgovinske organizacije i Protokola 5 CEFTA-e koja se danas održava u Sarajevu.
Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević rekao je da se time postepeno stvara jedno zajedničko i veće tržište koje će biti globalno prepoznatljivo i atraktivnije za potencijalne ulagače.

Pojasnio je da je uvajanje Protokola 5 u finalnoj fazi te da slijedi njegova ratifikacija u zemljama članicama CEFTA-e.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović istakao je da realizacija Protokola 5 podrazumijeva izaradu sveobuhvatnog informatičkog rješenja za uvezivanje svih organa koji upravljaju granicama u zemljama CEFTA-e.

Po njegovim riječima, uvoznici i špediteri sada mogu putem interneta podnijeti zahtjev za prekograničnu kontrolu roba čime je administrativni posao graničnih inspektora smanjen za 90 posto, te sada mogu više vremena provesti u kontroli roba.

“Pošiljke će se kraće zadržavati na granici te će protok roba između zemalja članica CEFTA-a biti značajno ubrzan”, naveo je Ajdinović.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić rekao je da očekuje da će nadležne institucije u zemljama članicama CEFTA-e vrlo brzo implementirati Protokol 5, jer ako samo jedna zemlja bude kasnila on neće značiti ništa.

Smatra da će time međunarodno poslovanje postati brže, efikasnije i jeftinije. Izvor Klix ba

Konferenciju su organizirali Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i DIHK CEFTA projekt (DIHK – Asocijacija njemačkih industrijskih i trgovinskih komora).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608