Seminar “Prodaja na tržištu EU” u Tešnju

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj  je nastavila sa redovnim aktivnostima podrške za predstavnike poslovnog sektora kroz pružanje specijalizovanih programa edukacije u skladu sa potrebama  domaćih firmi. Tako je, TRA Agencija u saradnji sa sektorom za edukaciju Vanjskotrgovinske komore, a uz podršku  Konrad Adenauer Fondacije organizovala je jednodnevni seminar na temu „Prodaja na EU tržištu-Organizacijsko kupovno poslovanje i vještine prodaje“ u prostoru Opće biblioteke u Tešnju. Predavač je bio prof.dr. Almir Peštek višegodišnji stručnjak iz oblasti marketinga i univerzitetski profesor. Obuci je prisustvovalo više od 30 učesnika iz firmi sa područja općina Tešanj, Usora i Srebrenik.  Pozdravnu riječ učesnicima  obuke su uputili mr.sc. Suad Huskić, Općinski načelnik, Dr. Karsten Dümmel, Direktor predstavništva  Konrad Adenauer u BiH, Mirza Konjo iz sektora za edukaciju VTK BiH i prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Općinski načelnik je istakao da Općina pruža podršku radu TRA Agencije i aktivnostima koje Agencija usmjerava kao vid podrške poslovnom sektoru na lokalnom nivou. Dr. Dümmel je u svom obraćanju istakao da Konrad Adenuar Fondacija u BiH će nastaviti pružati podršku programima edukacije  uz napomenu da ako društveni sistem posmatramo kao automobil, onda je „politika“ karoserija, dok „ekonomija“ predstavlja motor tog sistema. G.Konjo je rekao da je dolaskom u Tešanj VTK BiH demonstrirala odličnu saradnju koju ima sa TRA Agencijom za razvoj općine Tešanj i ovim putem se još više približavaju privrednicima koji djeluju na ovom prostoru.Prof.ddr.Ismar Alagić je istakao:“tešanjska privreda bilježi dobre rezultate već dugi niz godina, tokom prošle godine ostvareno je povećanje broja zaposlenih za 7,7%,  neto dobit na primjeru 2.318 poslovnih subjekata je povećana za 9,95%. Na jednog penzionera  dolaze  2,3 zaposlena na općini.  Izvoz je u stalnom rastu uz napomenu da se robe i usluge  izvoze na tržišta više od 60 država uz  dominantan položaj tržišta EU. Prva tri izvozna tržišta za tešanjsku privredu su Njemačka, Italija i Slovenija i oni čini 64,5% ukupnog tešanjskog izvoza. Naša ekonomija je zanovana na znanju, a da bi to ostala moramo imati na umu da znanje nije  slučajnost, to je mudar izbor među brojnim mogućnostima“.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608