REZ Agencija je kroz saradnju sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju „GIZ“ putem programa njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj-develoPPP.de organizovala seminar na temu „Mogućnosti za pokretanje proizvodnje goriva iz otpada-RDF“.

REZ Agencija je kroz saradnju sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju „GIZ“ putem programa njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj-develoPPP.de  organizovala seminar na  temu „Mogućnosti za pokretanje proizvodnje goriva iz otpada-RDF“. Cilj projekta je stvaranje preduslova za proizvodnju goriva iz otpada u BiH, kako bi se smanjila potrošnja fosilnih goriva i smanjile količine otpada na deponijama, čime bi se doprinijelo zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini,te podizanju svijesti građana o prednostima korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji. Partner na projektu je Tvornica cementa Kakanj.  Prezentaciji rezultata realizovane Studije izvodljivosti realizacije proizvodnje goriva iz otpada na području Ze-Do kantona prisustvovao je prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije ukazao je na:“preporuke za općine u pogledu svrihodnostii uvođenja sistema razvajanja otpada prije dolaska na deponiju i ukazao na potrebu da se na sistemski način riješi prerada komunalnog otpada posebno u sjevernom dijelu Ze-Do kantona, gdje se nalazi među ostalima i općina Tešanj“.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608