U organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Privredne komore Kantona Sarajevo organizovana je Međunarodna poslovna konferencija

 U organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Privredne komore Kantona Sarajevo organizovana je Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2017. U okviru panela „Javno-privatno partnerstvo (JPP)“ kao jedan od učesnika je bio prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Tokom navedenog panela prof.dr.Ismar Alagić je ukazao na potrebu JPP u BiH, potom zakonski i institucionlni okvir kako u BiH, tako u regionu i šire, a posebno je ukazao na povezanost sa drugim  zakonskim rješenjima i činjenicu da se primjene „naučene lekcije“ iz regiona sa ciljem unapređenja navedenog procesa u domaćim okolnostima“.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608