Festival kvaliteta 2017 u organizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu j

Festival kvaliteta 2017 u organizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu je objedinio nekoliko događaja regionalnog karaktera, među kojima ističemo slijedeće: 1. Nacionalna konferencija o kvalitetu Bosne i Hercegovine, 1. Međunarodna  konferencija za istraživanje kvaliteta u BiH, 44. Nacionnalna konferencija kvaliteta u Srbiji, 11. Međunarodna konferencija kvaliteta u Srbiji, 21. konferencija SQM u Crnoj Gori i 11. Međunarodna konferencija ICQME u Crnoj Gori. Svi navedeni događaji su objedinjeni pod događajem Festival kvaliteta 2017. godine koji je održan 26-28.10.2017. godine na Jahorini u hotelu Bistrica. Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je dao aktivan  doprinos učešćem na navedenoj konferenciji i prezentovao rad pod nazivom:“ PRIMJENA LEAN SIX SIGMA ALATA U KONKRETNIM RADNIM USLOVIMA FIRME IZ AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE „ gdje su prezentovani rezultati dobijeni radom TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u proteklom periodu na uzorku firmi iz Tešnja i šire.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608