Sarajevska agencija za ekonomski razvoj SERDA bila je domaćin predstavljanja projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za MSP u zemljama Zapadnog Balkana“


Sarajevska agencija za ekonomski razvoj SERDA bila je domaćin predstavljanja projekta  „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za MSP u zemljama Zapadnog Balkana“ čiju realizaciju podržava JICA-Japanska agencija za međunarodni razvoj. Ovo je druga faza projekta koja okuplja pružaoce usluga mentoringa za MSP u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Projekat su predstavili Kogo Chine i Sorin Tudor ispred konsultanske kuće koju je angažovala JICA i gđa.  Sanela Dževlan ispred SERDA-e. Sastanku su prisustvovali predstavnici razvojnih agencija iz FBiH, međukojima i prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Prof.dr.Ismar Alagić je dao podršku navedenom projektu i rekao da će TRA Agencija biti dio mreže pružalaca usluga mentoringa koji će podržati Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608