Evaluacija o potrebama tešanjskih firmi

Na osnovu zaključka Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj sa treće održane sjednice, uposlenici Agencije su sproveli anketu s ciljem izrade evaluacije o potrebama firmi za setom utvređenih usluga koje bi Agencija pružala prema MSP-u. Izrađenu evaluaciju možete vidjeti: OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608