Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu”, u okviru kojeg će posjetiti 15 lokalnih zajednica u BiH, te održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.

Treća debata o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju, u Derventi je održana pred više od stotinu predstavnika privrednih društava, javne uprave, organizacija civilnog društva i predstavnika organizacija mladih, srednjoškolaca i studenata. Domaćin debate bio je zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, Khaldoun Sinno, kojem se pridružio britanski ambasador u BiH Edward Ferguson, a u diskusiji su aktivno učestvovali domaći i regionalni eksperti. “Tu smo da ukažemo na značaj lokalne uprave u kreiranju privrednog ambijenta, ali i da ohrabrimo sve bh. građane da aktivno učestvuju u reformskim procesima kao i u evropskim integracijama”, izjavio je Sinno ističući da je impresioniran ekonomskim razvojem koji opština Derventa bilježi poslednjih godina.

Britanski ambasador u BiH, Edward Ferguson ukazao je na činjenicu da opština Derventa ima najveću stopu izvoza u Republici Srpskoj.

Govoreći o razvoju preduzetničke infrastrukture na lokalnom nivou, direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić, ocijenio je da lokalne zajednice moraju jačati međuopštinsku saradnju i utjecati na harmonizaciju uslova privređivanja u svim dijelovima BiH.

Prisutni su iskoristili priliku da domaće, regionalne i međunarodne stručnjake pitaju sve što ih zanima u vezi EU integracija ali i da ukažu na problem prezaposlenosti u javnim administracijama, neefikasnosti javnih preduzeća, ali i na sve izražniji problem odlaska mladih u inostranstvo.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU, a koji izravno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica, LID (Lokalni integrisani razvoj) i Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal, te Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG (projekat finansira švicarska vlada, a povodi UNDP).

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu”, u okviru kojeg će posjetiti 15 lokalnih zajednica u BiH, te održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.

Preuzeto sa: https://radiokameleon.ba/2018/02/22/foto-lokalna-zajednica-preuzima-inicijativu-derventi/ 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608