Prva generacija mentora za MSP i za preduzeća početnike

Tokom februara i marta 2018. godine u prostorijama SERDA Razvojne agencije Sarajevske ekonomske regije u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, obrta i preduzetništva uz podršku JICA (Japanska agencija za međunarodni razvoj) održana je obuka za 17 polaznika prve generacije mentora za mala i srednje preduzeća i preduzeća početnike. Predavači na višednevnoj obuci koja je bila strukturirana u 7 modula bili su certificirani treneri Razvojne agencije Srbije. Među 17 polaznika obuke nalaze se tri predstavnika TRA Agencije za razvoj općine Tešanj (prof.dr.Ismar Alagić, Dženita Hopić dipl.ecc., Muamer Omahic dipi.iur.) koji su uspješno prošli obuku i testiranje čime su postali certificirani mentori “prve generacije” za MSP i start-up preduzeća. Podjela certifikata obavit će se na posebnoj svečanosti koja će biti priređena tokom aprila 2018. godine.

 

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608