Održana 9. sjednica SLER-a

U Sali Oopćinskog Vijeća Tešanj održana je IX sjednica Savjeta za lokalni eonomski razvoj. Sjednicom je predsjedavao Općinski načelnik, a TRA Agencija za raazvoj općine Tešanj u svojstvu tehničkog sekretarijata prirpemila je materijala i organizaciju sjednice sa slijedećim dnevnim redom:

1.      Usvajanje zapisnika sa VII. Sjednice SLER-a;

2.      Plana rada SLER-a za 2018. godinu;

3.      Informacija o grant shemi „ Podrška razvoju start-up ideja mladih”

4.      Prezentacija Akcionog plana zapošljavanja na području općine Tešanj za period 2018-2021-

5.      Informacija i planu upisa učenika u srednje škole na području općine Tepanj

6.      Informacija o ulaganjima u poslovnu infrastrukturu 2017-2018.

7.      Nove inicijative čalnova SLER-a

Sjednica je počela odavanjem počastu rh.Ibrahimu Krdžaliću, članu SLER-a i uglednom privredniku iz Tešnja koji je preminuo u periodu od posljednje sjednice SLER-a. Istaknut je doprinos koji je g.Krdžalić dao u radu SLER-a u toku prethodnog perioda. Predstavnici TRA Agencije za razvoj općine Tešanj su prezentovali Plan rada SLER-a za tekuću godinu i rezultate istraživanja za potrebe izrade Akcionog plana zapošljavanja općine Tešanj. Prezentacija koju je održao prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je inicirala dugu brojna pitanja i komentare sa ciljem sagledavanja narednih aktivnosti i mjera u području obezbjeđenja kvalitetne i obučene radne snage.Među novim inicijativama možemo istaknuti intenziviranje aktivosti na iizradi Etičkog kodeksa poslodavaca na području općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608