Jačanje saradnje sa obrazovnim sektorom

Porf.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je radno-konsultativni sastanak sa g.Muhamer Saračević, direktorom Mješovite srednje škole u Tešnju. Tom prilikom razmijenjene su informacije o projektima koje realizuju navedene svije organizacije sagledavanje mogućnosti saradnje na projektu Tehnološko-inovacionog centra u Tešnju. Istaknuta je dobra saradnja i na prirpemi materijala za izradu Akcionog plana zapošljavanja na području općine Tešanj kao dokumenta koji je izradila TRA Agencija za razvoj općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608